Jadwiga Adamczewska

Kancelaria Biegłego Rewidenta

strona główna
informacje o firmie
usługi biura
badanie sprawozdań finansowych
księgi rachunkowe
księgowość wspólnot mieszkaniowych
ceny usług zapytanie ofertowe przydatne informacje kontakt

księgi rachunkowe

1. Pełna ewidencja finansowo - księgowa, a w szczególności:

 • sporządzenie planu kont

 • dekretacja dokumentów

 • zestawienia obrotów i sald

 • prowadzenie: 

  • kartoteki kontrahentów krajowych i zagranicznych

  • ewidencji magazynowej ilościowo - wartościowej

  • rejestru nabyć VAT

  • rejestru dostaw VAT

  • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
   i prawnych

  • ewidencji wyposażenia

 • sporządzanie:

  • deklaracji podatkowych i informacji podatkowych

  • zeznań rocznych

  • sprawozdań do urzędu statystycznego

 • przygotowanie przelewów podatkowych

2. Częściowa ewidencja finansowo - księgowa /z wyłączeniem np. 
    ewidencji magazynowej, sprzedaży, rozrachunków z odbiorcami,
    płac/.
3. Przygotowanie zakładowego planu kont, pomoc w wyborze wariantów 
    ewidencji w księgach rachunkowych oraz sporządzanie opisu
    przyjętych zasad rachunkowości.
4. Sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych oraz bilansów za 
    dowolne okresy.
5. Sporządzanie list płac pracowników i zleceniobiorców oraz deklaracji 
    ZUS:

 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz kart zasiłkowych /zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński/

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS

 • sporządzanie druków RMUA

 • przygotowanie przelewów do ZUS

Piotr Adamczewski

Pełna Obsługa Księgowa Przedsiębiorstw

strona główna
informacje o firmie
usługi biura
księga przychodów i rozchodów
ryczałt ewidencjonowany
najem
płace i ZUS
ceny usług zapytanie ofertowe przydatne informacje kontakt

Serdecznie witamy Państwa w internetowej siedzibie Biura Usług Księgowych WER. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani usługami z zakresu Pełnej Obsługi Księgowej Przedsiębiorstw, prosimy o korzystanie z menu znajdującego się powyżej.

Copyright © WER 2009      Projekt: IRN Multimedia