Jadwiga Adamczewska

Kancelaria Biegłego Rewidenta

strona główna
informacje o firmie
usługi biura
badanie sprawozdań finansowych
księgi rachunkowe
księgowość wspólnot mieszkaniowych
ceny usług zapytanie ofertowe przydatne informacje kontakt

księgowość wspólnot mieszkaniowych

W swojej ofercie wykazujemy daleko idącą elastyczność w podejściu do indywidualnych potrzeb klienta - proponując różne warianty zakresu powierzanych nam czynności, określonych w stosownych umowach zawartych między stronami. 
Nasza oferta w tym zakresie skierowana jest zarówno do zarządców, administratorów jak i zarządów wspólnot mieszkaniowych.
W zakresie świadczonych usług proponujemy:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) w sposób umożliwiający należytą ewidencję przychodów, kosztów 
  i rozliczeń z właścicielami, usługodawcami, dostawcami mediów oraz z innych tytułów

 • Odbiór dokumentów z biura wspólnoty lub siedziby zarządcy/administratora oraz dostarczanie wykonanych zestawień i sprawozdań

 • Dokonywanie okresowych rozliczeń mediów na podstawie dostarczonego przez administratora spisu stanów liczników

 • Okresowe sporządzanie sprawozdań o wysokości przychodów
  i kosztów wspólnoty

 • Sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych oraz deklaracji i raportów do ZUS-u

 • Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych

 • Sporządzanie zestawień, raportów także w wersji elektronicznej

Piotr Adamczewski

Pełna Obsługa Księgowa Przedsiębiorstw

strona główna
informacje o firmie
usługi biura
księga przychodów i rozchodów
ryczałt ewidencjonowany
najem
płace i ZUS
ceny usług zapytanie ofertowe przydatne informacje kontakt

Serdecznie witamy Państwa w internetowej siedzibie Biura Usług Księgowych WER. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani usługami z zakresu Pełnej Obsługi Księgowej Przedsiębiorstw, prosimy o korzystanie z menu znajdującego się powyżej.

Copyright © WER 2009      Projekt: IRN Multimedia